دستگاه برش

خدمات برش

  • برش همانطور که گفته شد از ابزار و ماشین آلات پر مصرف و پراهمیت در چاپ است که قدمت آن در این صنعت برابر با ابداع خود چاپ است. اما این ابزار نیز مانند سایر ماشین آلات دچار تغییرات بسیاری شد. با این حال برش ها را از نظر نوع ساختار می توان به دو دسته :
  • انواع برش :
  • برش دستی : همانطور که از اسمشان پیداست از انواع برش های اولیه هستند که در آنها عامل فشار نیروی دست انسان بوده وجابجایی آنها به سهولت انجام می شود.
    برش مکانیکی : این نوع برشها نوع پیشرفته برش های دستی است که در آنها عامل فشار تیغه برش ها و متعلقات آن قسمت بوده و انسان فقط نقش هدایت و کنترل آن را دارد.
  • ساختار برش :
  • دستگاه های برش امروزی که غالبا بصورت نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک طراحی و مورد استفاده قرار میگیرند، در شکل کلی دارای چند جزء اصلی هستند که ویژگیهای جانبی در تسهیل و تکمیل این اجزاء پیش بینی می شوند.
    ۱-  شاسی یا بدنه برش: این قسمت در حقیقت قسمت پایه نگهدارنده کلیات برش است که شامل یک محفظه توخالی(قاب فلزی) متصل بر دوپایه قطور می باشد که جنس آن معمولا از چدن  است میباشد .