خدمات تاکنی اتوماتیک

 • اولین مرحله ی بعد از چاپ  کتاب در صحافی تا کردن فرم ها است که دستگاه ورق تا کنی برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد..
  معمولأ کتابها با ابعاد ٧٠*۵٠ و ۴۵*۶٠ چاپ می شوند که هر برگ بعد از عمل تا شدن به ٨ یا ١۶ صفحه تبدیل میشود.
 • روش کار در دستگاه ورق تاکنی به این صورت است که در این روش کاغذ ها به صورت دسته شده برروی تخته ای در ابتدای دستگاه قرار میگیرند سپس توسط باد،مک و اپارات به صورت برگ برگ وارد دستگاه میشوند.
 • هر کدام از این فرم ها ٣ بار بر روی خودش تا خورده که در نهایت به صورت فرم ٨ یا ١۶ صفحه ای در می اید.
  حدودأ این دستگاه در هر ساعت میتواند 10000
  برگ ٧٠*۵٠ یا ۴۵*۶٠ را به صورت فرم تا کند.

   

 • مجتمع چاپ و بسته بندی مکی این افتخار را دارد با استفاده از دستگاه های مجهز بعد از چاپ خدمات شایان و موثری را به شما مشتریان گرامی ارائه دهد.