خدمات چاپ لمینت

  • چاپ ملخی می توان گفت جزء چاپ های سنتی به حساب می آیند فقط می تواند یك رنگ را بر روی كاغذ یا مقوا چاپ كند .در قدیم برای چاپ روی جعبه های شیرینی از این روش استفاده می كردند .
  • دستگاه چاپی ملخی مثل ماشین تحریر های قدیمی عمل می كنند .حروف سربی روی پایه های قرار دارد ،حروف به جوهر آغشته شده و برروی كاغذ می خورند. اگر بخواهند طرحی را چاپ ملخی بزنند باید از طرح كلیشه سربی بسازند . دستگاه چاپ ملخی مدرن نیست وكیفیت پایینی نسبت به چاپ افست دارد .این دستگاه در حین كار صدای بسیار جالبی دارد .