خدمات صحافی

  • به عمل تا کردن، مرتب کردن و قرار دادن کاغذهای نوشته شده در کنار هم، اتصال، جلدگذاری و در پایان کار برش محصول؛ صحافی گفته می شود. در واقع به فن تنظیم و به ‌هم‌ بستن صفحات کتاب و قرار دادن آن‌ ها بین دو پوشش برای یک جا نگاه داشتن صفحات و جلوگیری از پاره شدن و تسهیل استفاده از آن ‌ها صحافی می گویند.
  • در اصل صحافی، هنری سنتی است که نیازمند مهارت زیادی است. جالب است بدانید در گذشته به این حرفه وراقی گفته می شد. البته در حرفه وراقی، جز صحافی و جلد کردن کتاب، مواردی مانند نسخه ‌نویسی، تهیه رونوشت و تکثیر کتاب نیز صورت می گرفته است.
  • روش مناسب صحافی
  • نمی توان ادعا کرد یک روش کلی مناسب برای صحافی انواع محصولات چاپی مثل کتاب، مجله، کاتالوگ و … وجود دارد. زیرا نوع صحافی بر اساس کاربرد، تعداد صفحات و هزینه چاپ انتخاب می شود. در واقع موارد مهم از زیبایی در امر صحافی اولویت دارد و معمولاً زیبایی در اولویت های آخر قرار دارد. مگر اینکه کیفیت، اولویت اول و بودجه اهمیتی نداشته باشد. یا اینکه صحافی مورد نظر، بخشی از طراحی مفهوومی محصول چاپی باشد.